Mahra Ri Giridhar Gopal Lyrics, Ye bhajan mahaan bhaktin Meera Bai dwara rachit hai jo shri Krishna ke prem me itna doob gyi thi ki wo kehti hain ki unke sirf girdhar gopal hain aur koi nhi.

Mahra Ri Giridhar Gopal Lyrics In Hindi

महरा री गिरिधर गोपाल
दूसरा ना कोया
दूसरा ना कोया
दूसरा ना कोया
सदा सकल लोक जोया
दूसरा ना कोया
महरा री गिरिधर गोपाल

भय छड़्या बंध छड़्या
छड़्या सगा बोया
भय छड़्या बंध छड़्या
छड़्या सगा बोया
साधु संग बैठ बैठ
साधु संग बैठ बैठ
लोक लाज खोया
महरा री गिरिधर गोपाल
दूसरा ना कोया
महरा री गिरिधर गोपाल

भक्त देख्या रा
जिया लगत देख्या रोया
भक्त देख्या रा
जिया लगत देख्या रोया
दूध मथ ग्रहण काढ़ लईया
डार गया छूया
डार गया छूया
डार गया छूया
महरा री गिरिधर गोपाल
दूसरा ना कोया
महरा री गिरिधर गोपाल

राना विष रो प्याला बेझा
पियो मगन होया
राना विष रो प्याला बेझा
पियो मगन होया
मीरा री लगन लग्या
होना हो जो होया
महरा री गिरिधर गोपाल
दूसरा ना कोया
दूसरा ना कोया
दूसरा ना कोया
सदा सकल लोक जोया
दूसरा ना कोया
महरा री गिरिधर गोपाल

Mahra Ri Giridhar Gopal Lyrics In English

mahra ri giridhar gopal
mahra ri giridhar gopal
dusra na koya
dusra na koya
dusra na koya
sada sakal lok joya
dusra na koya
mahra ri giridhar gopal

bhaya chhadya bandha chhadya
chhadya saga boya
bhaya chhadya bandha chhadya
chhadya saga boya
sadhu sang baith baith
sadhu sang baith baith
lok laaj khoya
mahra ri giridhar gopal
dusra na koya
mahra ri giridhar gopal

bhakt dekhya ra
jiya lagat dekhya roya
bhakt dekhya ra
jiya lagat dekhya roya
dudh math grahat kaadh laiya
daar gaya chhuya
daar gaya chhuya
daar gaya chhuya
mahra ri giridhar gopal
dusra na koya
mahra ri giridhar gopal

rana vish ro pyala bejha
piyo magan hoya
rana vish ro pyala bejha
piyo magan hoya
meera ri lagan lagya
hona ho jo hoya
mahra ri giridhar gopal
dusra na koya
dusra na koya
dusra na koya
sada sakal lok joya
dusra na koya
mahra ri giridhar gopal
mahra ri giridhar gopal